Idea powołania WrObywatela pojawiła się na jednym ze spotkań Grupy Inicjatywnej Wyspa Słodowa 7 w kwietniu 2015 r. Zamierzeniem WrObywatela było stworzenie platformy współpracy pomiędzy różnymi grupami nieformalnymi, ruchami miejskimi czy organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz Wrocławia, jako miejsca przyjaznego dla jego mieszkańców.

W rezultacie powstała Inicjatywa WrObywatel, która jest oddolną grupą nieformalną, skupiającą mieszkańców Wrocławia chcących realizować przedsięwzięcia zgodnie z Deklaracją Programową na rzecz swojego miasta. Inicjatywa WrObywatel jest ruchem miejskim.

Damian Wojciech Dudała, koordynator

Chcesz działać na rzecz Wrocławia, aby było miastem przyjaznym dla mieszkańców?