09.00 – 10.00

REJESTRACJA

(zaproszenie i rejestracja w języku migowym) →

10.00 – 11.30

Panel I
Powitanie
Prezentacja Idei WrObywatel
Konsultacje we Wrocławiu – Stan obecny
Prezentacja przedstawiciela Urzędu Miasta Wrocławia
Prezentacje wybranych Akcji Społecznych we Wrocławiu:
– Grupa Inicjatywna Wyspa Słodowa 7
– Akcja Park Szczytnicki
– Grupa Inicjatywna Referendum we Wrocławiu
– Grupa Inicjatywna Stadion Olimpijski
– Wrocławskie Forum Miejskie
– Obywatelski Fundusz Inwestycyjny – Wspieranie oddolnych ruchów nieformalnych działających w przestrzeni miejskiej
– Grupa Inicjatywna Zajezdnia Dąbie

11.30 – 11.45

PRZERWA (poczęstunek / Time Press / Urban Mapping)

11.45 – 13.30

Panel II
Od akcji do kooperacji. Modele współpracy obywatelskiej dla Wrocławia
– Stowarzyszenie Ochrony Drzew – „miastoDrzew”
– Dobre praktyki, czyli jak to się robi w innych miastach (Reykjavik, Oslo, Toruń)?
– Budowa lokalnego porozumienia na rzecz wspólnych działań we Wrocławiu
– Porozumienia branżowe – czy są potrzebne?
– Prezentacja interaktywnej platformy internetowej służącej zgłaszaniu inicjatyw/pomysłów przez mieszkańców, wymianie doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk
– Prezentacja Strategii działań WrObywatel
– Podsumowanie