Dla dziennikarzy przewidziano 2. Time Press na realizację wywiadów, zdjęć i materiałów filmowych:
– 09.45 – 10.00
– 11.30 – 11.45

Do każdego zarejestrowanego dziennikarza zostanie przesłana informacja podsumowująca seminarium w dniu wydarzenia.