stocznia-logoPracownia badań i innowacji społecznych Stocznia

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” powstała w celu krytycznego i rzetelnego opisywania wyzwań dotyczących życia społecznego w Polsce oraz poszukiwania i upowszechniania skutecznych, innowacyjnych i opartych na partycypacji obywatelskiej metod reagowania na nie. Stawia sobie za cel także formację i rozwój intelektualny osób z różnych środowisk, gotowych do wykraczającego poza indywidualne interesy angażowania się w sprawy publiczne.

Szczególnie ważne w działaniach Stoczni jest wzmacnianie współpracy między dwoma środowiskami: badaczami-akademikami oraz aktywistami społecznymi, działającymi także w organizacjach pozarządowych.

Działania podejmowane przez Stocznię koncentrują się wokół trzech kluczowych zagadnień: rozwoju wspólnot lokalnych, innowacji społecznych oraz partycypacji obywatelskiej. Stocznia chce być pomocna w budowaniu i uzupełnianiu wiedzy na temat społecznych wymiarów aktywności lokalnej i rozwoju lokalnego. Chce także być miejscem debaty o znaczeniu, naturze i warunkach sprzyjających rozwojowi innowacji społecznych. Ma ponadto ambicję, by stać się jednym z inicjatorów szerszej refleksji o istocie i metodach partycypacji obywatelskiej.

IBES - logoInstytut Badań Ekonomiczno-Społecznych

Instytut Badań Ekonomiczno-Społecznych jest stowarzyszeniem tworzonym przez naukowców, zrodzone z potrzeby nieustannego rozwoju, profesjonalizmu badań oraz poszerzania horyzontów wiedzy. Dzięki naszej determinacji, wytrwałości i ciężkiej pracy powstał ośrodek badawczy, w którym każdy z nas może się rozwijać oraz przekazywać wiedzę innym. Naszym celem jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój przedsiębiorczości.

IBES - patronat