Inicjatywa WrObywatel
- czynimy Wrocław miastem przyjaznym mieszkańcom -

Oddolna inicjatywa mieszkańców

Non-profit

dialog – współpraca – partnerstwo

Na rzecz Wrocławia